YEREL HABERLER

Belediye başkan maaşı ne kadar? Belediye başkanlarının maaşını kim ödüyor?

31 Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alan isimler yeni görevlerine başladı. Seçimlerin ardından herkes belediye başkanların maaşını merak etmeye başladı. Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor, maaşları kim belirliyor?

Belediye başkan maaşı ne kadar? Belediye başkanlarının maaşını kim ödüyor?

31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlarının maaşları merak edilmeye başlandı. Mazbatasını alan ve göreve başlayan başkanlar ne kadar maaş alacak? Belediye başkanların maaşını kim belirliyor?Her belediye başkanı aynı maaşımı alıyor sorularının cevaplarını sizin için derledik...

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARINI BELEDİYELER KANUNU BELİRLİYOR

Belediye başkanlarının maaşlarını Belediyeler Kanunu belirliyor. Belediyenin nüfusuna, büyükşehir olup olmamasına göre maaşlar farklılaşıyor.

BELEDİYE BAŞKAN MAAŞI

Nüfus gösterge rakamını değiştirerek, kamu görevlilerinde olduğu gibi maaşı farklılaştırıyor. Belediye başkanlarının maaşı 7 bin Türk Lirası ile 25 bin Türk Lirası arasında değişiyor.

Belediye başkanlarının maaşları Belediyeler Kanununa göre hesaplanmakla birlikte, sosyal güvenlik için ödeyecekleri prim 5510 sayılı Kanunda belirlenen prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor. Kanuna göre; büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları üzerinden prim ödeniyor.

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Belediyelerin ana görevlerinin arasında imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı gibi hizmetler gelmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik düzeninin sağlanması gibi görevleri de mevcuttur. Belediyenin sınırları içerisinde bulunan defin ve mezarlıkların düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi, ağaçlandırmanın yapılması, park ve yeşil alanların çoğaltılması ve mevcut alanların korunması ve bakımının yapılması belediyelerin öncelikli görevleri arasında olmalıdır.

Belediye sınırları içerisinde yaşayan halka kültür ve sanat alanlarında sosyal imkanların sunulması ve bu alanların geliştirilmesi de belediyenin görevleri arasındadır. Belediye sınırları içerisinde yaşayan halkın konut sorunlarının çözülmeye çalışılması ve belediye bölgesindeki turizmin kalkındırılmaya çalışılması ve turistik gelişmelerin düzenlenip desteklenmesi, belde gençlerinin ve çocuklarının spor ve sosyal hizmetlerden yararlanmasının sağlanması da diğer önemli görevler arasındadır.
Aynı zamanda belediye sınırları içerisinde ikamet eden kişilerinin evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mesleki anlamda becerilerinin arttırılması ve kazandırılması da belediyenin sorumluluğudur. Beldede gerçekleştirilen ekonomi ticaretin canlandırılmaya çalışılması, korunması, güvenli bir hale gelmesinin sağlanması da belediyenin görevidir.

Nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin ve büyük şehir belediyelerinin kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açmaları zorunludur.

Coğrafi ve kent sisteminin kurulması ve düzenli bir şekilde işlemesinin sağlanması belediyenin görevidir.

Bölgede açılacak okul öncesi eğitim birimleri belediyeler tarafından oluşturulur ve kontrol edilir. Aynı şekilde devletin açtığı bütün eğitim kurumlarının inşası, düzenlenmesi ve onarımı, araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması belediyeler tarafından gerçekleştirilir.

Bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli olan belediyenin mali durumu olduğu için bütün ihtiyaçlar gider kalemleri şeklinde önceliğine ve önemine göre bir sıraya dizilerek yerine getirilir.

Yorumlar