KURUMSAL

Hadi Özışık
İnternethaber Yayıncılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
HADİ ÖZIŞIK

Oktay Sağlam
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ve Yayın Koordinatörü
Oktay Sağlam
Editörler
Pınar Erden
Rabia Bekdemir

Reklam
İNTERNET REKLAM A.Ş.
0212 347 56 56
www.internetreklam.com
Genel Müdür
Nazlı Özışık Macit
Reklam Satış Grup Direktörü Operasyon
Satiye Genç Cemile Yüzgülen

Hukuk Danışmanları
Av. İlknur Türker

Yazılım ve Sistem Yönetimi Servis Sağlayıcı
Bilgin.Pro İnternethaber Yayıncılık A.Ş