ADALAR

Adalar Belediyesi eğitim gideri ve yakacak yardımı şartları

Adalar Belediyesi ve Adalar Kaymakamlığı'na sosyal yardım desteği almak için kimler başvuru yapabilir? Sosyal yardım başvuru koşulları neler? Sosyal destek başvuru formlarına nasıl ulaşılır? Sosyal yardım almak için gerekli olan başvuru evrakları neler? 

Adalar Belediyesi eğitim gideri ve yakacak yardımı şartları

Muhtaç durumda olan kişilerin; gıda yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı, sağlık yardımı, barınma yardımı, kira yardımı, sosyal destek yardımı, para yardımı ve terör zarar yardımından yararlanması için ne yapılması gerekiyor. Adalar Belediyesi ve Adalar Kaymakamlığı'na başvuru nasıl yapılır?

ADALAR SOSYAL YARDIM BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME:
 
        Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan koşullar;
 
        - Düzenli Merkezi Yardımlarda ; Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmayan olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,
        - Tek Seferlik Yardımlarda; SYGM’ce belirlenen Hane Muhtaçlık Sınırını geçmemek,
        - Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.
 
    SOSYAL YARDIM İLK BAŞVURU:İlk Başvurular ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kaymakamlık) yapılır. 

Sonraki başvurular durum bildiren dilekçe veya hazır başvuru formlarının doldurulması suretiyle muhtarlıklara  bırakılabilir. Bırakılan dilekçeler vakıf görevlileri tarafından muhtarlıklardan alınmaktadır.

        Zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla; Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına ise kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.
 
        -Mağduriyeti, ihtiyaç durumu çevredekiler veya akrabaları tarafından telefon veya e-posta yoluyla vakfa bildirilen hanelerin işlemleri; vakıf tarafından başlatılıp, gerekli belgeleri haneden teslim alınmaktadır.
 
    MEDİKAL İHTİYAÇ BAŞVURUSU;
        -Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmadığı durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
        
       SOSYAL YARDIMIN ÖNCELİK SIRASI
 
        1.Vakfımızdan yardım yapılırken aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre hareket edilmektedir.
 
                -Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan yaşlılar,
                -Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan engelliler, daimi hastalar,
                -Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan dul ve çocuklu bayanlar,
                -Bir dönem için hayatını sürdürme güçlüğüne düşmüş, az bir destekle kendine yeterli hale gelebilecek diğer vatandaşlar,
 
        2.Vakıf tarafından  aylık, maaş, ücret, vb. adı altında   periyodik yardım yapılmamaktadır.
            
       3.Vakıf yardımları bir işsizlik sigortası niteliğinde değildir. Bu nedenle genç ve çalışabilir durumdaki kişilere normal şartlarda yardım yapılmamaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres         : Nizam Mahallesi Çankaya Caddesi Albayrak Sokak No:16 Büyükada/İSTANBUL
Telefon      : 0216 382 26 84
Fax            : 0216 382 26 84
E-Posta     : adalarsosyrd@hotmail.com

Adalar Kaymakamlığı

Telefon: 0 216 382 50 05

Fax: 0 216 382 60 17

e-posta: adalar@istanbul.gov.tr

Yorumlar