''Küçükçekmece Belediyesi'nde akraba ataması'' haberi tekzip metni

22.08.2019 tarihinde internet sitemizde yer alan ''Kılıçdaroğlu’na rağmen Küçükçekmece Belediyesi'nde akraba ataması'' haberine istinaden gelen tekzip metnini yayınlıyoruz.

1. Müvekkil Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yasa ile kurulmuş bir kamu tüzel kişiliğidir. Kamu tüzel kişisi olarak temel amaç Küçükçekmece ilçesindeki halka hemşerilik hukuku kapmasında hizmet etmektedir. Belediyemiz bu hizmeti yürütürken yasal düzenlemeleri esas alarak öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yasal mevzuatı esas alınarak iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu iş ve işlemlerin yürütülmesinde hukuka uygunluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ön plandadır.

2. ''İnternet İstanbul'' isimli İnternet haber sitesinin sayfasında 22.08.2019 tarihinde yayınlanan haber TAMAMEN GERÇEPE AYKIRIDIR. Bu gerçeğe aykırı haberde Müvekkilimiz Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanımız Sayın Kemal ÇEBİ ile aile yakınları hakkında kişilik haklarına saldırı mahiyesinde ve hiçbir araştırma yapılmadan tamamen gerçeğe aykırı iddialar ileri sürülmek suretiyle yayınlar yapıldığı ve kamuoyuna işbu yayın yoluyla gerçeğe aykırı ve yanlış bilgilendirmelerde bulunulduğu görülmektedir. Sansasyon yartmak ve zihinlerde soru işaretleri oluşturmak niyetiyle haberle girildiğini düşündüğümüz işbu mesnetsiz iddiaların gazeteniz tarafından adeta somut gerçekliği varmış gibi bir üslıpla haberleştirilöiş olması açıkça hukuka aykırılık ihtiva etmejtedir.

3. İnternet Siteniz haberinde, tamamen uydurma olduğu açık olan ''CHP'li Başkan Kemal ÇEBİ oğlu Serkan Çebi'yi medya danışmanı olarak tayin etti. Belediye Binasının Beşinci katını oğluna tahsis eden Başkan Çebi bazı birimleri de Serkan Çebi'ye bağladı.'' şeklinde girilen haberin basının kanununda düzenlenen genel ilkelere aykırı olarak hiçbir araştırma yapılmaksızın kullanıldığı görülmüştür. İnternet sitenizde yer alan haber daha önce Türkiye Gazetesi isimli gazetede yer almış ancak bu haber tarafımızca tekzip edilmiştir. Tarafımızca tekzip edilen haberin hiçbir araştırma yapılmadan internet sitenizde aynen kullanıldığı görülmektedir. İnternet sitenizde kullanılan haberin gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunun doğrı bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

a) İnternet Sitenizde yer alan haberin tamamen uydurma ve gerçeğe aykırı olduğu çok basit bir araştırma ile anlaşılması mümkündür. Zira Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinin ziyaret edilmesi halinde sitenizde yayınlanan haberin gerçek dışı olduğu ve müvekkil belediye ile belediye başkanımız Sayın Kemal ÇEBİ'yi yıpratma ve itibarsızlaştırma ve karalamaya yönelik olduğu açıkça anlaşılacaktır.

b) Küçükçekmece Belediyesi'nde Basın Danışması isimli herhangi bir birim bulunmamaktadır. Belediyemizin Resmi İnternet sitesinde yer alan Organizasyon Şeması ve ayrıntıları incelendiğinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olduğu, bu birimin Müdürünün Sayın Görkem ÜNLÜ olduğu açıkça görülmektedir. Haberde yer alan belediyenin beşinci katının Serkan Çebi'ye tahsis edildiği, bazı birimlerin bağlandığı yönündeki iddia da tamamen gerçek dışıdır.

c) Yapılan araştırmada Sayın Serkan ÇEBİ'nin 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanımız sayın Kemal ÇEBİ'nin adaylık sürecinde kampanya Genel Koordinatörlüğü yaptığı, bunun dışında öncesinde ve sonrasında Küçükçekmece Belediyesi'nin veya iştiraklarinin hiçbirinin herhangi bir kadro ve ünvanda yer almadığı, bulunmadığı ve görevlendirilmediği görülmektedir. Tamamen gerçeğe aykırı haberde müvekkilimiz Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanımız Sayın Kemal ÇEBİ ve yakınları hakkında kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve hiçbir araştırma yapılmadan tamamen gerçeğe aykırı iddialar ile sürülmek suretiyle yayınlar yapıldığı ve kamuoyuna işbu yayın yoluyla sansasyon yaratmak ve zihinlerde soru işaretleri oluşturmak niyetiyle haberler yapılmıştır. Bütünüyle gerçek dışı bu yayının kamuoyundan da itibar görmeyeceğine olan inancımız tamdır.

4. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere İnternet Sitenizde gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde, asılsız, temelsiz ve gerçeğe aykırı iddialarda bulunularak müvekkilin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde haber yapılmıştır. İnternet Sitenizce müvekkil hakkında yapılan iş bu yayın Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 17. maddesi, Avrupa İnsan Haklası Sözleşmesi 8. maddesi, 5187 sayılı Basın Kanunu ile 2954 ve 3984 sayılı yasalara aykırı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla ve vekaleten duyurulur.

23.08.2019

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Vekili Av. Mahmut Opuz